Заседания

Заседание от дата 11.09.2023 от 18:00 часа.

Решения

№ 21-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Осъществяване на контакти с медиите и избор на говорител на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.

№ 20-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Утвърждаване на работните групи на членовете на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.

№ 19-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на специалисти – технически сътрудници към Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 18-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : определяне на броя на мандатите за общински съветници в Общински съвет-Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 17-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на специалисти – експерти към Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 16-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Използване на заснемащи и записващи технически средства в залата на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 15-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Определянето и обявяването на номерата на секционните избирателни комисии на територията на община Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 14-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : регистрация на кандидатите в Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 13-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : регистрация на инициативни комитети в Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 12-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 11-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 10-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 9-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

№ 8-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Утвърждаване на образци на указателни табели, табла и отличителни знаци при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.

№ 7-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Процесуалното представителство на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.

№ 6-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на график на дежурствата на членовете на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

№ 5-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Приемане на Политика за поверителност и защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни на и от Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.

№ 4-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на начина за маркиране на печатите на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.

№ 3-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Определяне на адрес, телефони за контакт и приемно време на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.

№ 2-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : реда за свикване на заседания и начина на приемане на решения на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.

№ 1-МИ / 11.09.2023

ОТНОСНО : Номерацията на решенията на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Календар

Решения

  • № 192-МИ / 27.09.2023

    относно: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигнат от политическа партия „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ и регистриране на нов кандидат в кандидатската листа за общински съветници за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

  • № 191-МИ / 27.09.2023

    относно: Определяне на поредния номер на МК „КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ(КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Земеделски съюз Ал. Стамболийски, ВОЛЯ, АТАКА, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ)”, МК „Граждани за Общината” и ИК за издигането на независим кандидат за общински съветник Росен Божидаров Цолов, в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 29 октомври 2023 година.

  • № 190-МИ / 27.09.2023

    относно: Резултати от проведен жребий за определяне на реда в диспутите по БНТ 2 Пловдив и Радио Пловдив на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения